Hoe start ik mijn compost hoop in de tuin?

Ideaal gezien wordt de composthoop of het compostvat op de kale aarde gebouwd. Dit zorgt ervoor dat wormen en andere gunstige micro-organismen makkelijk de composthoop bereiken en overtollig water afgevoerd wordt. Start niet te klein. Het composteerproces heeft een zekere massa nodig om zijn werk te doen.

Begin eerst met een laag van ‘bruin’ materiaal zoals takken en of stro, zo’n 10 cm hoog. Dit helpt de composthoop te beluchten en te draineren. Voeg het te composteren materiaal in lagen toe, wissel koolstofrijk ‘bruin’ materiaal met stikstofrijk ‘groen’ materiaal af.

Als je toegang hebt tot mest, kan je deze toevoegen aan de composthoop door deze te mengen onder de hoop. Mest versnelt namelijk de compostering. Let er wel op dat je enkel mest gebruikt van herbivoren om E. coli en eventuele parasieten te vermijden.

Bij warm en droog weer moet je de composthoop bewateren. Anders laat je regen het werk doen. Zorg wel steeds voor goede drainage. De mesthoop kan eventueel ook bedekt worden, dit helpt de composthoop vochtig en op temperatuur te houden.

Om de paar weken moet je de composthoop omkeren met een tuinvork of spade. Dit helpt om de composthoop te beluchten. De aerobe bacteriën gebruiken deze zuurstof om het plantmateriaal om te zetten in nuttige compost. Gebruik makend van voldoende grof ‘bruin’ materiaal zoals takken zorg je ervoor dat er voldoende zuurstof aan de bacteriën kan zonder te keren.

Gebruik enkel compost wanneer deze volledig ‘gecomposteerd’ is, in dit stadium zal de compost een donker kruimelig voorkomen hebben en een aardachtige geur hebben.

Compost Tip

Al het composteerbaar materiaal bestaat uit koolstof en stikstof elementen, elk in een unieke verhouding. Het geheim voor een goed werkende composthoop is een goede verhouding tussen deze elementen in de composthoop.

Een eenvoudige vuistregel: 1/3 ‘groen’ stikstof rijk materiaal en 2/3 ‘bruin’ koolstof rijk materiaal.

Teveel aan ‘groen’ stikstofrijk materiaal zorgt voor een te compacte, stinkende en traag composterende anaerobe hoop. Zorg dus steeds voor voldoende ‘bruin’ koolstofrijk materiaal waardoor zuurstof de hoop kan binnendringen. Het bedekken van een vers aangevoerde laag ‘groen’ materiaal met een laag ‘bruin’ materiaal vermijd stank en oogt mooi. In twijfel? Voeg koolstof rijk materiaal aan. Je hebt beter een teveel aan bruin dan een teveel aan groen materiaal.

Composteren-Humuz